Camera nhiệt – Chụp ảnh nhiệt Fluke TI-400

Hàng có sẵn

Bảo hành: 12 Tháng

Tham khảo: Datasheet