Camera Ảnh Nhiệt Flir E4

(–20 °C ~ 250 °C, 4.800 pixel, Wifi)

Hàng có sẵn

Bảo hành: 12 Tháng

Datasheet