Máy hiện sóng GDS-1102B GW Instek

(100Mhz, 2 kênh)

Hàng có sẵn

Bảo hành: 12 Tháng

Tham khảo: Datasheet